Hirdetés
Főépítészi referens - Budakalászi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. augusztus 10. péntek, 09:12

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főépítész munkájának segítése, településrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, tervezési eljárásokban való közreműködés, előterjesztések készítése, helyi építési szabályzattal kapcsolatos teendők ellátása, vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatás, tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, település képi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, építészmérnök, településmérnök,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         főépítészi referensi, építéshatósági munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         helyi településrendezési eszközök készítésében szerzett szakmai gyakorlat

         helyi településrendezési eszközök módosítási eljárásában szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III.20.) Korm. r. 1. számú melléklete szerinti fényképes önéletrajz

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

         3 hónapnál nem régebbi közszolgálati jogviszony létesítésére kiadott erkölcsi bizonyítvány

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggő mértékű kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyvári János osztályvezető nyújt, a 26/340-266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Budakalászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: főépítészi referens.

         Elektronikus úton Skultéti Dóra humánpolitikai referens részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.budakalasz.hu - 2018. augusztus 9.

         Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala - 2018. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakalasz.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést