Hirdetés
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaeruházási ügyintéző PDF Nyomtatás E-mail
2018. augusztus 10. péntek, 08:56

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elsősorban víziközmű, és útépítési területet érintően előkészíti az önkormányzati beruházásokat és felújításokat, egyes felújítások és beruházások lebonyolítását elvégzi, gondoskodik a beruházások és felújítások tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatainak ellátásáról, közreműködik a hatósági ügyek intézésében, intézi az igazgatóság koordinálásával megvalósuló beruházásokhoz, pályázatok benyújtásához, elszámolásához kapcsolódó műszaki feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy építőipari középiskolai végzettség, vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés;,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, a víziközmű építési vagy vízépítőmérnöki vagy vízellátás-csatornázási szakirányú felsőfokú végzettség ,

         B kategóriás jogosítvány,

         műszaki ellenőri jogosultság

         a vízgazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajzot, részletesen kitérve a képzettségnek megfelelő gyakorlatra

         iskolai végzettséget, illetve az egyéb képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát

         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,

         az előnyként megjelölt feltételek igazolását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 82/501-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/133/2018. , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékelését Előkészítő Bizottság végzi, a pályázatokat 10 napon belül bírálja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről a pályázókat írásban a döntést követő értesíti. Eredményes elbírálás esetén feltétel a kinevezést követően közigazgatási alap- és szakvizsga letétele a Kttv-ben előírt határidőn belül. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.kaposvar.hu - 2018. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést