Hirdetés
Jegyző - Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. augusztus 07. kedd, 15:02

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony   
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, továbbá más ágazati jogszabályban meghatározott feladatok. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 142 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· Magyar állampolgárság,
· Cselekvőképesség,
· Büntetlen előélet,
· Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, illetve jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
· Jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga megléte,
· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
· jegyzői, vezetői munkakörben az utóbbi 10 évben szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-  Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
-  Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul,
- a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Jegyző.
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen keresztül, a pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
A munkakör betöltésével kapcsolatban Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu)
  • XVI. Kerületi Újság
  • ETK Önkormányzati Klub

Ossza meg a bejegyzést