Hirdetés
Szociális ügyintéző - Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. augusztus 06. hétfő, 12:45

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális feladatkörbe tartozó feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, jogi egyetemi végzettség,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes, szakmai önéletrajz

         iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

         motivációs levél

         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerését követően vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné Darányi Georgina nyújt, a 73/570-985 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/5189-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentlorinc.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést