Hirdetés
Építészmérnök végzettséggel településképi ügyintéző - Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala PDF Nyomtatás E-mail
2018. augusztus 06. hétfő, 12:42

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Felsőoktatásban szerzett építészmérnök végzettség.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárásával kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási feladatok ellátása, településképi ügyekben döntések előkészítése, eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Az illetmény és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő kérdéseiről szóló 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendeletben, valamint belső utasításokban foglaltak szerint kerül megállapításra foglaltak szerint kerül megállapításra, a 45.000 Ft-os helyi illetményalap alapján. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Építésügyi, területfejlesztési- és városrendezési, vagy épített örökségvédelemmel kapcsolatos igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat, tervezési gyakorlat, közigazgatási alap-, ill. szakvizsga, építésügyi vizsga, ÉTDR felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz és motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Edina nyújt, a 06-1- 224-5960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI-46282018. , valamint a munkakör megnevezését: építészmérnök végzettséggel településképi ügyintéző.

         Elektronikus úton Dávid Edina részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokkal kapcsolatban a Városrendezési és Főépítészi Iroda vezetőjének javaslatára a Polgármester egyetértésével a Jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.hegyvidek.hu - 2018. augusztus 3.

         Hegyvidék több, mint kerület facebook oldal - 2018. augusztus 3.

         epiteszforum.hu - 2018. augusztus 3.

Ossza meg a bejegyzést