Hirdetés
Intézményi és külkapcsolati referens - Fóti Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. július 31. kedd, 09:01

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 29. „Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör” I. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kapcsolatot tart az önkormányzat által működtetett, illetve fenntartott intézményekkel, az önkormányzati intézményeket működtető gazdasági ellátó szervezettel; az önkormányzat által működtetett, illetve fenntartott köznevelési intézményekkel; az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Koordinálja az önkormányzatot érintő egészségügyi feladatok ellátását; Előkészíti az egészségüggyel, szociális intézményekkel kapcsolatos előterjesztéseket. Kapcsolatot tart a művelődési intézményekkel, egyházakkal, a település kulturális életében szerepet játszó intézményekkel, civil szervezetekkel. Ellátja az önkormányzati ünnepségekkel kapcsolatos koordinációs és szervezési feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./29. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás

        iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sugár Anita Jogi és Koordinációs osztályvezető nyújt, a +36 30/ 499-9040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Dr. Sugár Anita Jogi és Koordinációs osztályvezető részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja - 2018. július 26.
  • Fót Város Önkormányzatának Hivatalos facebook oldala - 2018. július 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést