Hirdetés
Anyakönyvvezető - Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. július 09. hétfő, 20:10

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 25. pontja alapján anyakönyvi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, a házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében, részt vesz az ügyfélfogadásban, közreműködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél, ellátja az állampolgársági eskütétel előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, ellátja a központi címregiszter (KCR) rendszer kezelését.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga, vagy érettségi és anyakönyvi szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         anyakönyvvezetői munkakörben szerzett gyakorlat

         az elektronikus anyakönyvi rendszer, valamint a KCR rendszer felhasználói szintű ismerete, használata

         közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)

         A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hangyáné Csóka Éva hatósági osztályvezető nyújt, a 283-0650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1. Hatósági Osztály. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/100/3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         profession.hu - 2018. július 6.

         pesterzsébet honlapja - 2018. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre létesül, 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést