Hirdetés
SSzigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal zociális ügyintéző - PDF Nyomtatás E-mail
2018. július 09. hétfő, 20:04

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2020. április 25-ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- rendszeres és rendkívüli települési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása, - köztemetés ügyintézése, - környezettanulmány elkészítése, továbbítása a társhatóság felé, - a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése, adatközlés és statisztika elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, - felsőfokú végzettség: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola,

         - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, - legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat, - szociális munkakörben szerzett tapasztalat, - közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte, - magas szintű felhasználói számítógépes ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         - 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajzot, - az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, - hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek, - - nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

         - összeférhetetlenségi nyilatkozatot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §. szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Györökné Palcsek Orsolya nyújt, a 06-24/505-562 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/472/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

         Személyesen: Recepció, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2018. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója az álláshelyet 6 hónap próbaidő kikötésével hirdeti meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést