Hirdetés
Pénzügyi munkatárs - Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. július 09. hétfő, 20:02

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közreműködés az önkormányzat költségvetési javaslatának, év végi beszámolójának elkészítésében. Havi és negyedéves adatszolgáltatások készítése. Önkormányzati intézmények költségvetésének, éves beszámolójának, havi, negyed-éves adatszolgáltatásainak ellenőrzése, értékelése, elemzése. Állami támogatás igénylésével, módosításával, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása. Képviselő-testületi anyagok előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, - felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         - felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         - közigazgatásban szerzett gyakorlat, - közigazgatási alap- illetve szakvizsga, - ASP program felhasználói szintű ismerete, - mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         - kísérőlevelet, - szakmai önéletrajzot, - 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján, - oklevelek, bizonyítványok másolatait.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Poropatichné Mester Judit nyújt, a 06 49/548 085 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: X/136-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi munkatárs.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bíráló bizottság hallgatja meg a pályázati kiírásnak megfelelő jelölteket, és tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlójának

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Tiszaújvárosi Krónika - 2018. július 5.

         Tiszaújvárosi Képújság - 2018. július 5.

         Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapja - 2018. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu. honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést