Hirdetés
Jogász - Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. július 09. hétfő, 19:57

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 22. pont

Ellátandó feladatok:

Jogi tevékenység ellátása az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részére. Jogi segítségnyújtás az Önkormányzat költségvetési szervei és gazdasági társaságai részére. A képviselő-testületi, bizottsági tagok részére rendszeres, állampolgárok részére esetenkénti jogi tanácsadás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat rendelettervezeteinek előkészítése; a Képviselő-testület és Bizottságai elé kerülő előterjesztések törvényességi vizsgálata; a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának folyamatos aktualizálása és a Képviselő-testület elé terjesztése; közreműködés a Polgármesteri Hivatal szabályzatainak megalkotásában; a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése és az ezekből adódó jogharmonizáció előkészítése; az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéseinek előkészítésében közreműködés; az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres és nem peres eljárásaiban történő közreműködés; Jogi tanácsadás önkormányzati jogi ügyekben; közreműködés az országgyűlési-, és önkormányzati választásokban, a népszavazásokban, népi kezdeményezésekben, népszámlálásban; ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt, közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, Jogi szakképzettség,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         Közigazgatási vagy jogi szakvizsga; szakmai gyakorlat; adatvédelem területén szerzett tapasztalat, GDPR ismerete; választási irodai feladatokban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.(vagy igazolás a megkéréséről); hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz. rendelet 6.cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/6-57/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jogász.

         Személyesen: XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük és pályázati anyagát visszaküldjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bpxv.hu - 2018. június 28.

         Életképek c. kerületi újság - 2018. július 19.

Ossza meg a bejegyzést