Hirdetés
Aljegyző - Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. július 02. hétfő, 20:35

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

 

Ellátandó feladatok:

A Jegyző teljes körű helyettesítése, a Jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és egyéb jogszabályokban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

         közigazgatásban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Közigazgatási szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (4) bekezdése szerint a polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

         végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatai

         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Danku József Sándor jegyző nyújt, a 0652/590-590 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./4-24/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

         Személyesen: Kígyós Sándorné, Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Aljegyző kinevezéséről a Jegyző javaslatára a Polgármester dönt. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.hajdusamson.hu - 2018. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdusamson.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést