Hirdetés
Építésügyi, hatósági ügyintéző - Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. június 12. kedd, 11:01

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1156 Budapest, Eötvös utca 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz.melléklet 15.a)pont

Ellátandó feladatok:

Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építésügyi hatósági feladatok. Egyes, az Építésügyi Osztály ügyrendjében meghatározott szakhatósági és egyéb feladatok (pl. házszámozással, helyi vízgazdálkodással, telekalakítási eljárások előkészítésével kapcsolatosan).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Építésügyi Osztály feladatkörébe tartozó ügyek döntés-előkészítése, az ÉTDR, az OÉNY használata a döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása (helyszíni szemle, egyéb adminisztráció) ügyfélfogadás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Egyetem, építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség; főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Építésügyi hatósági területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási gyakorlat; közigazgatási alap-,szakvizsga; építésügyi vizsga, ÉTDR ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez. Szakmai gyakorlatot igazoló okmányok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/6-50/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi, hatósági ügyintéző.

        Személyesen: XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.bpxv.hu - 2018. június 4.
  • Életképek c. kerületi újság - 2018. június 14.

Ossza meg a bejegyzést