Hirdetés
Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati osztályvezető - Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. június 06. szerda, 11:40

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

 

Ellátandó feladatok:

Irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi az Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály munkáját. Az ügyintézés szakszerűségének és az ügyintézési határidők betartásának biztosítása. Figyelemmel kíséri a feladatköréhez tartozó jogszabályok változásait, gondoskodik a szükséges belső szabályzatok előkészítéséről, módosításáról, folyamatos aktualizálásáról; Kapcsolatot tart az osztály működését elősegítő államigazgatási szervekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal, egyéb állami szervekkel és civil szervezetekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzati pályázatok műszaki összeállításában, az önkormányzat beruházásainak előkészítésében, lebonyolításában, a fejlesztési ügyekkel kapcsolatos tájékoztatásban a Képviselő-testület és az ügyfelek felé. Részt vesz a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos tervezési, szervezési és végrehajtási feladatok ellátásában. Előkészíti a feladatköréhez tartozó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket. Környezet- és természetvédelemmel, településüzemeltetéssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete (20%-os megemelt illetmény alap) rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,

         Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

         Beruházás előkészítés, beszerzési, kivitelezési gyakorlat

         Helyismeret

         Közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalmú szakmai önéletrajz

         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halmosi-Rokaj Odett nyújt, a 06 26/389-566/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2018-F-7 , valamint a munkakör megnevezését: Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati osztályvezető.

vagy

         Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján - 2018. május 26.

         Nagykovácsi Tájoló - 2018. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést