Hirdetés
Jogi-titkársági munkakör - Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 15. kedd, 09:17

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8649 Balatonberény, Kossuth Lajos tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/14 hatósági feladatkör I/22 jogi feladatkör I/27. titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

A jogszabályokban, belső szabályzatokban, munka- és feladattervekben meghatározottak végrehajtása: testületi és vezetői döntések szakmai előkészítése, feladatkörét érintő jegyzői utasítások szakmai előkészítése, a döntések nyomán a végrehajtás megszervezése, előterjesztések , rendelettervezetek elkészítése, jogszabályfigyelés, jogértelmezési támogatás munkatársai részére, jogi aktusok előkészítése, véleményezése.Ügymenetek kidolgozása. Az önkormányzatokat érintő szerződések véleményezése, kapcsolattartás a szerződésekkel érintett személyekkel, szervekkel. Önkormányzatok által alapított, alapítandó gazdasági társaságokkal kapcsolatos alapítói feladatok, döntések előkészítése. Elektronikus ügyintézés koordinációja, adatvédelmi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzatok és a hivatal működésével kapcsolatos jogi-szervezési, titkársági és egyes hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogi ,

        közigazgatási, jogi szakterületen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        helyben lakás

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció készség, probléma megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete sezrint, erkölcsi bizonítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mestyán Valéria címzetes főjegyző nyújt, a 30 5884353 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1290/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jogi-titkársági .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tartunk. 3 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor. A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.balatonkeresztur.hu

Ossza meg a bejegyzést