Hirdetés
Aljegyző - Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 15. kedd, 09:08

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, tartós távollét, gyes-gyed idejéig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, tartós távollét, gyes-gyed idejéig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.
Veszprém megye, 8482 Doba, Kossuth utca 10.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Aljegyzői feladatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok, továbbá a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző utasításai szerint szervezi a somlószőlősi és a dobai kirendeltség munkáját a kirendeltségi feladatok végrehajtása érdekében. Eljár a somlószőlősi és a dobai kirendeltség működési területén keletkező, jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyekben. Részt vesz a somlószőlősi és dobai képviselő-testület, valamint a bizottságok üléseinek előkészítésében, és részt vesz az üléseken. Közreműködik a helyi rendelet-tervezetek elkészítésében. Segítséget nyújt a Somlószőlősi és Kisszőlősi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájához, részt vesz ülésein és közmeghallgatásain, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről és elkészítéséről. Ellátja a birtokháborítási ügyekkel kapcsolatos feladatokat a Hivatal illetékességi területén. Vezeti a közszolgálati nyilvántartást, gondoskodik az ezzel kapcsolatos jelentések elkészítéséről. Helyettesíti a jegyzőt.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal Somlószőlősi és Dobai Kirendeltsége

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász,

        közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről, a végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szlottáné Turi Edina nyújt, a 88/236-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Svh/514/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

vagy

        Elektronikus úton Szlottáné Turi Edina részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

Ossza meg a bejegyzést