Hirdetés
Jegyzői referens - Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 15. kedd, 09:06

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 számú melléklet 18. pontja alapján: törvényességi felügyeleti feladat

Ellátandó feladatok:

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községek vonatkozásában a jegyzői feladatok koordinálása, összehangolása a kirendeltségvezetőkön keresztül. A jegyzői referens irányítja a képviselő testületi munka előkészítését, felügyeli a kistelepülések hatósági munkáját. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó valamennyi település vonatkozásában részt vesz a rendelettervezetek, szerződések előkészítésében, véleményezésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 81. § (3) bekezdése szerinti feladatkörök ellátásának koordinálása, a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községek vonatkozásában, figyelembe véve a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Önkormányzati és Jogi Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata érvényes figyelemmel arra, hogy a Kttv. főosztályvezető- helyettesre vonatkozó bérelemek rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó aláírt, kizárólag a 45/2012.(III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az igénylésről

        motivációs levél

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Enyedi Mihály nyújt, a 0656/551-901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TUR/4188/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.

        Elektronikus úton dr. Enyedi Mihály részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr. Enyedi Mihály, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség – az erkölcsi bizonyítvány kivételével. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Ossza meg a bejegyzést