Hirdetés
Igazgatási ügyintéző - Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 15. kedd, 09:05

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14. hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Szociális igazgatási feladatok, közigazgatási hatósági ügyek, így különösen népesség- és lakcím-nyilvántartási, birtokvédelmi, hagyatéki, egészségügyi igazgatási és ipar-kereskedelmi ügyek.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

igazgatási tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft cafetéria, eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        közigazgatási alapvizsga, - szakvizsga,

        anyakönyvi szakvizsga

        települési önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 06-26-371 068 vagy 06-70-443 3248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 361/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton dr. Kovács Dénes részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: , Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Budajenő Község Önkormányzat Honlapja
  • Tök Község Önkormányzat honlapja
  • Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Ossza meg a bejegyzést