Hirdetés
Adminisztrációs ügyintéző - Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 10. csütörtök, 08:59

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

27. Titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján adminisztrációs, ügykezelői, iratkezelési, postázási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján adminisztratív feladatkör ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy középiskolai végzettség.

        MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat

        Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilkovics Elza irodavezető nyújt, a 87/511-150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/374-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adminisztrációs ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első 6 hónapjára próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést