Hirdetés
Műszaki ügyintéző - Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 10. csütörtök, 08:54

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 11.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati építési beruházások, felújítások engedélyeztetése, műszaki ügyintézése; környezetvédelmi, településrendezési, kommunális és közlekedési ügyek intézése; jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi hatósági ügyek, valamint közterület-használati és ipari igazgatási ügyek intézése, közreműködés közbiztonsági referensi feladatok ellátásában

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletnek való megfelelés (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól) 32. pont I. és II. besorolási osztályban -felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) - 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        Saját gépjármű használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik, -arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz,-arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló tv 84-85§-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Ágnes nyújt, a 87/468-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8251 Zánka, Iskola utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAN/2676/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Személyesen: Lukács Ágnes, Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 11. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezés alapján a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zanka.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést