Hirdetés
Lakáshasznosítási ügyintéző - Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. április 17. kedd, 10:02

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos ügyintézés. Lakásbérleti és adásvételi szerződések megkötésének előkészítése. Bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések készítése, határozatok végrehajtása. Beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése. Lakbér felülvizsgálati, lakáspályázati anyagok kiértékelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Képviselő-testület 30/2014. (XI. 18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség.

        Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

        Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

        Gyakorlott szintű számítógépes ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

        magas szintű írásbeli kifejező készség,

        jó kommunikációs és problémamegoldó készség,

        precíz, önálló munkavégzés,

        ügyfélcentrikus hozzáállás,

        szakmai fejlődési igény,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal. Motivációs levél.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt, a +36 1 872 9312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/900002-27/2018 , valamint a munkakör megnevezését: lakáshasznosítási ügyintéző.

        Elektronikus úton a kért adatok és dokumentumok feltöltésével a www.zuglo.hu (Hivatal-Karrier menüpont) oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.zuglo.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zuglo.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést