Hirdetés
Pénzügyi ügyintéző - Mélykút Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. április 17. kedd, 09:49

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/19. Pénzügyi és számviteli feladatok

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat pénzügyi feladataiból az ügyintéző feladatkörébe tartozó teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a beérkező számlák alaki és tartalmi helyességének vizsgálatát, rögzítését, valamint a számla-reklamációs feladatokat. Elkészíti és továbbítja a megrendelőket. Elkészíti a bevételek beszedésével kapcsolatos kimenő számlákat Mélykút Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. Közreműködik a selejtezési és leltározási feladatok ellátásában, vezeti az analítikus nyilvántartásokat. Ellátja az érvényesítési feladatokat.Elvégzi a munkába járás költségtérítésének számfejtését, kiküldetési rendelvények, elszámolások elkészítését.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)Korm.rendelet 1. melléklet 19. pontja II. besorolási osztálya alapján,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), ASP rendszerismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék

        3 hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsibizonyítvány (büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott büncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Görhöny Edit csoportvezető nyújt, a 0677560040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mélykút Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1230/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Hétfőtől péntekig 8.00 - 12.00 óra között a Polgármesteri Hivatal 4. sz. irodájában, Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyagok tapasztalatai alapján - a polgármester egyetértésével - a jegyző hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Polgármesteri Hivatal székhelyén lévő hirdetőtábla - 2018. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartjuk.

Ossza meg a bejegyzést