Hirdetés
Pénzügyi ügyintéző - Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 09:10

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. vagy II. pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Házipénztár kezelése, napi készpénzforgalom (bevételek, kiadások) rögzítése, házipénztári tételek kontírozása, leltározásban, selejtezésben történő részvétel, étkezési térítési díjak kiszámlázása, kapcsolattartás társszervekkel és közművekkel. Pénzügyi tárgyú szabályzatok aktualizálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Szigetújfalu Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.07.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintézői,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

         Önálló, precíz munkavégzés, nagyfokú munkateherbírás, beilleszkedési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formában és adattartalommal),

         végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kereszturi Zita nyújt, a 06-24/543-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2319 Szigetújfalu, Fő út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 560-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

         Elektronikus úton Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: dr. Kereszturi Zita aljegyző, Pest megye, 2319 Szigetújfalu, Fő út 45. , hivatali munkaidőben, a pályázatok beérkezésének határideje: 2018. március 23. napján 12:00 óráig .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetője - 2018. március 9.

         www.szigetujfalu.hu - 2018. március 9.

Ossza meg a bejegyzést