Hirdetés
Közútkezelő ügyintéző - Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 09:08

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/32. település, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési

Ellátandó feladatok:

Ellátja az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat útkezelői tevékenységét, az útfenntartás, a forgalomtechnikai és a forgalom-szabályozás ügyeinek intézését, irányítását, felügyeletét; Ellátja a közutak felbontására, igénybevételére irányuló feladatok, kérelmek kivizsgálását, elbírálását és az útkezelői állásfoglalások meghozatalát; Közutakat érintő közművek terület-felhasználási engedélyezése; Kapcsolattartás a szakterületét érintő pályázatok írójával, részt vesz a tervek véleményezésében, a beruházások lebonyolításában, az átadás-átvételi eljárásokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közlekedési kiadások tervezése, tervezői programok összeállításában részt vesz, hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, önkormányzati utak, járdák fenntartásával, felújításával kapcsolatos kezelői feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Technikum, közlekedésépítő, útépítő technikus; közútkezelő; útépítő és fenntartó technikus,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, közlekedésmérnök, építőmérnök, településmérnök,

         hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. mell. szerinti tartalommal); három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a Kttv.84-86.§.szerinti összeférhetetlenségről; nyilatkozatot arról,hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Ferencné és Seres Balázs nyújt, a 63/510-309 vagy 63/510-354 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-1234/2018. , valamint a munkakör megnevezését: közútkezelő ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Szuperinfo - 2018. március 8.

         Szentesi Élet (városi hetilap) - 2018. március 9.

         szentes.hu - 2018. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szentes.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést