Hirdetés
Jogász - Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 09:06

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 22. pontja; jogi és perképviseleti feladtkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vagyongazdálkodással összefüggő előterjesztések, indítványok készítése. Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó polgári jogi szerződések készítése, véleményezése. Az Önkormányzat, mint tulajdonos képviselete hatósági és polgári jogi eljárásokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Egyetem, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Polgári jogi területen szerzett gyakorlat.

         Vagyongazdálkodási területen szerzett gyakorlat.

         Jogi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz,

         végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

         nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virágh Zoltán Tulajdonosi Főosztály vezetője nyújt, a 1/351-8936 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. II. em. 211. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Polgármesteri Hivatal honlapja - 2018. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.terezvaros.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést