Hirdetés
Főépítészi referens - Váci Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 09:05

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 sz. melléklet 32. pontja szerint

Ellátandó feladatok:

A főépítészi feladatokban való részvétel, előkészítés: Hatályos rendezési tervekkel, rendeletekkel kapcsolatos tájékoztatók készítése. Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában. Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok. Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendők ellátása. Településképi Arculati Kézikönyvvel, településképi rendelettel kapcsolatos teendők ellátása, településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok. Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatokban való részvétel, előkészítés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, szakképesítés.,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,

         tervezői program ismerete,

         Önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         építész tervezői gyakorlat és/vagy település rendező tervezői gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         építész kamarai: építész tervezői vagy településtervezői névjegyzéki tagság

         főépítész szakmérnöki vagy ezzel egyenértékű főépítészi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         képzettséget tanúsító okiratok másolata, -

         a 45/2012. (III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz

         sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,

         nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

         nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,

         motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita nyújt, a 06 27/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-111/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Főépítészi referens.

         Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

         Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.vac.hu - 2018. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést