Hirdetés
Műszaki ügyintéző - Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 09:03

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok kezelésére, üzemeltetésére, fenntartására vonatkozó ügyintézés: - bérlésére, értékesítésére vonatkozó igények, kérelmek panaszok vizsgálata, bérleti szerződések előkészítése - felújítási munkáival kapcsolatos egyéb ügyintézés: felújítási, beruházási munkák tervezési és kivitelezési szerződésinek előkészítése, a szerződések végrehajtásának koordinálása, a kivitelezés helyszíni ellenőrzése és elszámolása - kapcsolattartás a közműszolgáltatókkal, szerződések előkészítése, számlák nyilvántartása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középfokú képesítés, műszaki (magasépítési) szakképzettség,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         - felsőfokú műszaki (magasépítési) végzettség

         - környezetvédelmi technikus (OKJ-s) végzettség

         - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,

         - legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat

         - műszaki ügyintéző munkakörben szerzett tapasztalat

         - közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

         - magas szintű felhasználói számítógépes ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz

         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

         összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §. szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereczné Gobos Katalin nyújt, a +36 (24) 505-628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/824/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

         Személyesen: Recepció, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2018. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója 6 hónap próbaidő kikötésével hirdeti meg az álláshelyet. A munkáltató a szakmai továbbképzéseket támogatja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést