Hirdetés
Számviteli ügyintéző - Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 09:00

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelés, adatszolgáltatások készítése, analitikák vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, felsőfokú pénzügyi végzettség, államháztartási számvitel ismerete, mérlegképes könyvelő képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Forrás program ismerete,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         pénzügyi területen, közigazgatásban szerzett gyakorlat

         közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány legkésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)

         A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Brigitta osztályvezető-helyettes nyújt, a 283-0574 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1. Pénzügyi és Számviteli Osztály. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II99/2018. , valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Pesterzsébet honlapja www.pesterzsebet.hu - 2018. március 8.

         profession.hu - 2018. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést