Hirdetés
Pénzügyi irodavezető - Ercsi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 08:58

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2451 Ercsi, Fő u. 20.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi irodavezető

Ellátandó feladatok:

A pénzügyi iroda vezetői feladatainak ellátása, költségvetés, zárszámadás készítésével kapcsolatos feladatok, könyvelési, adóigazgatási feladatok irányítása az önkormányzat és intézményei vonatkozásában, beruházások pénzügyi előkészítése, a pénzügyi, számviteli rend betartatása, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosítása, egyéb költségvetési, pénzügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi irodavezetői feladatok


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Pénzügyi irdoda 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ercsi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,

         Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         Közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         - Magyar állampolgárság

         - Büntetlen előélet

         - Egészségügyi alkalmasság

         - Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség

         - Okleveles könyvvizsgálói vagy regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

         - Közigazgatási szakvizsga

         - Vagyonnyilatkozat letételének vállalása

         - Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

         - Közigazgatásban szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         - a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

         - végzettséget, illetve szakképzettséget igazoló okiratok másolata

         - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

         - a munkakör ellátására vonatkozó rövid elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Fő u. 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/5383-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi irodavezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak módja, rendje: a pályázat elbírálásáról a jegyző – a polgármester egyetértésével – dönt, de fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ercsi.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést