Hirdetés
Építéshatósági ügyintéző - Martonvásári Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 08:54

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15. a) építésügyi igazgatás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, kapcsolódó statisztikai, nyilvántartási feladatok, ÉTDR kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Főiskola/egyetem: építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányon szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, ÉTDR használata - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján), iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát, erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bögi Viktória nyújt, a 06-22-569-227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat kizárólag e-mailben fogadunk el. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, az aljegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és a felettes vezető véleményének kikérése mellett. A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötése mellett tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Martonvásár város honlapja, hirdetőtáblája - 2018. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti mobil eszközöket, akár egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket, munkaidőt tudunk biztosítani. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk, megyei autópálya matricát, a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó kedvező díjas telefonkártyát tudunk biztosítani a munkatárs és közvetlen hozzátartozói részére a hivatali szabályzatokban foglaltak szerint. Cserébe lelkes, odaadó, precíz csapatban dolgozni tudó és szerető, önállóan is boldoguló munkatársunk jelentkezését várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést