Hirdetés
Nemzetközi ügyintéző - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 13. kedd, 08:50

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az iratkezelésben, az adatszolgáltatásokban, nyilvántartások kezelésében és egyéb adminisztrációs feladatokban. Részt vesz az önkormányzat nemzetközi, különösen testvérvárosi kapcsolatainak fenntartásában, kiutazások, rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

         Angol és/vagy német nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető nyújt, a 76/512-297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7.791-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.kecskemet.hu - 2018. március 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Ossza meg a bejegyzést