Hirdetés
Pénzügyi ügyintéző - Péceli Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 13. kedd, 10:11

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvviteli feladatok ellátása, adatszolgáltatások és költségvetési beszámolók előkészítésében való részvétel, egyeztetések végrehajtása, kontírozás. A bejövő számlák feldolgozása, kifizetésre történő előkészítése, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló szabályozásra figyelemmel. Havi és évzárási feladatokban részvétel, egyeztetések, analitikák és alátámasztások elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 4/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Pénzügyi területen szerzett minimum 1 éves szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga, illetve a kinevezéstől számított 1 éven belüli letételének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        Rövid motivációs levél

        A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a 6 hónap próbaidőt vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Borbás Csilla nyújt, a 28/452-751 (mellék: 2010) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Péceli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/47-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban szereplő valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. Az állás betöltéséről Pécel Város Jegyzője dönt a polgármester egyetértésével. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.pecel.hu - 2018. február 10.

Ossza meg a bejegyzést