Hirdetés
Szociális ügyintéző - Kosd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 13. kedd, 10:09

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2612 Kosd, Szent István utca 2.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 9. pontja szerinti szociális és gyámügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. törvényben, továbbá helyi rendeletben meghatározott feladatok ellátása. Önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó támogatásokkal kapcsolatos döntés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        szociális területen szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Józsefné nyújt, a 27/597-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kosd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2612 Kosd, Szent István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/292/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

        Személyesen: Kocsis Józsefné, Pest megye, 2612 Kosd, Szent István utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.kosd.hu - 2018. február 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kosd.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést