Hirdetés
Jegyző - Győrszemerei Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 13. kedd, 10:02

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9121 Győrszemere, Fő utca 20.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Győrszemerei Polgármesteri Hivatal vezetése, a hivatal köztisztviselői feletti munkáltatói jog gyakorlása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat - és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező, vagy közigazgatás-szervező, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jegyzői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm rend. 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget szakképzettséget igazoló iratok másolata, a vezetői munkakör ellátására vonatkozó elképzelés max.2 oldal terjedelemben,hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gyula nyújt, a 96/551-056 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9121 Győrszemere, Fő utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 138/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Horváth Gyula, Győr-Moson-Sopron megye, 9121 Győrszemere, Fő utca 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.gyorszemere.hu - 2018. február 8.

Ossza meg a bejegyzést