Hirdetés
Igazgatási ügyintéző - Fóti Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 13. kedd, 10:00

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 10. „Igazságügyi feladatkör” I. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a birtokvédelmi eljárásokkal kapcsolatos ügyeket; gondoskodik a Közbiztonsági Koncepció felülvizsgálatáról, a felülvizsgált és elfogadott dokumentumok közzétételéről; ipar és kereskedelmi eljárásokban a jogszabályokban meghatározottak szerint, az üzletek működési engedélyeivel, a kereskedelmi és magánszemélyek bejelentésével, telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása; a társasházakkal és közös képviseletükkel kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó bejelentések, panaszos ügyek intézése; a mezőőri szolgálat működtetésével és fenntartásával összefüggő, központi és helyi jogszabályokban meghatározott önkormányzati feladatok ellátása a munkaügyi, valamint a mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos feladatok kivételével; folyamatos kapcsolattartás a mezőőrökkel a járőrszolgálat koordinálásával kapcsolatosan a szabályzatban foglaltak alapján; felelős a következő nyilvántartások pontos vezetéséért: bejelentés- és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása; telepengedélyek nyilvántartása; szálláshelyek nyilvántartása; zenés-táncos rendezvények nyilvántartása. Szakterületét érintően előterjesztés készítése, valamint annak tárgyalásakor a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

        Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csízik Melinda hatósági- és ügyfélszolgálati osztályvezető nyújt, a +36 70/459-5219 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja - 2018. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést