Hirdetés
Belső ellenőr - Sárospataki Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 06. kedd, 18:00

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartási törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása. A vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése Sárospatak Város Önkormányzata és a fenntartásában működő költségvetési szervei körében: a belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés,

         A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III. 7.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott iskolai végzettség vagy képesítés;

         A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A.§-ban foglalt iskolai végzettség;

         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Belső ellenőri tevékenység körében szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,

         A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,

         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06/47-513-250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/874-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.sarospatak.hu - 2018. január 31.

         Zemplén Televízió - 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Ossza meg a bejegyzést