Hirdetés
Aljegyző - Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 09. kedd, 10:23

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2019. 07. 31-ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatala jegyzőjének helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatala Cserhátszentiváni Kirendeltségének vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező, vagy állami és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser,

        közigazgatási - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kományablak ügyintézői képesítés

        Katasztrófavédelmi referensi képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérését igazoló bizonylat) hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a pályázati iratanyagba betekinthessenek és nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalására

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: , Nógrád megye, 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a kinevezési jogkör gyakorló polgármesterek döntenek, fenntartják a jogot hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 24.

Ossza meg a bejegyzést