Hirdetés
Jegyzői referens - Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 09. kedd, 10:22

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, IV.ker. , István út 14.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző mindennapi munkáját segíti. Ennek keretében a jegyzőre iktatott ügyek vitelében a jegyző igényeinek megfelelően segítséget nyújt; Levél-tervezeteket ír. Koordinációs feladatokat lát el több osztály munkáját igénylő ügyek vitelekor; Felelős a feladatkörébe utalt szabályzatok aktualizálásáért, illetve szükség szerint az új szabályzatok elkészítéséért. Az egyes osztályok által elkészítendő, aktualizálandó szabályzatok megalkotásában segítséget nyújt; Elkészíti, vagy véleményezi a jegyzői és/vagy polgármesteri utasításokat; Elősegíti az elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósulását; Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatigénylések esetén közreműködik az adatigénylések írásbeli teljesítésében; A törvényességi felügyelettel kapcsolatosan: A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartást felügyeli. A törvényességi felügyelet részéről érkező leveleket, szakmai útmutatásokat stb. megvizsgálja, továbbítja az illetékes osztályra, valamint tájékoztatást nyújt róla a jegyzőnek; Aláírás előtt jogi szempontból ellenőrzi, és jogi szignóval látja el a Hivatal vagy az Önkormányzat által megkötendő szerződéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat

        Informatikai Ismeret

        Jogi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A jelölt részletes és fényképes szakmai önéletrajza eddigi és jelenlegi munkaköreinek ismertetésével, és a képesítést igazoló dokumentumok másolatai,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Kérjük a tárgyban feltüntetni a 1/2018/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia osztályvezető részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

Ossza meg a bejegyzést