Hirdetés
Jogi ügyintéző - Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 09. kedd, 10:15

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2019.április 30-ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

 

Ellátandó feladatok:

A Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Stratégiai iroda feladatellátásának jogi természetű támogatása, mindamellett a Jegyző munkájának közvetlen segítése, az Önkormányzat és a Hivatal jogi képviselete, az Önkormányzat és a Hivatal által kötendő szerződések előzetes jogi kontrollja, közbeszerzésekben való közreműködés, a Jegyző hivatalos levelezésének előkészítése, képviselő-testületi előterjesztések készítése, belső szabályozók készítésében, véleményezésében közreműködés, a Hivatal által megállapodás útján más költségvetési szervek működtetésével összefüggésben felmerülő jogi, előkészítő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

jogi ügyintézői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkori vonatkozó önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról, valamint a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban, ügyvédi irodában esetleg bíróságon szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási vagy jogi szakvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Problémamegoldó képesség, precizitás, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság

        megbízhatóság, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél

        fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Péter jegyző nyújt, a 06-36/546-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/18188-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző.

        Személyesen: dr. Nagy Péter jegyző, Heves megye, 3360 Heves, Erzsébet tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.heves.hu - 2018. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.heves.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést