Hirdetés
Adóügyi ügyintéző - Acsai Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 09. kedd, 10:14

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2683 Acsa, Kossuth út 83.

 

Ellátandó feladatok:

Ügyfélfogadás, az ügyfelek tájékoztatása. Adóellenőrzési feladatok ellátása. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb.) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörébe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati adóigazgatási feladatok ellátása. Adókivetés, adóbehajtás, adóellenőrzés, állománykarbantartás, adminisztratív feladatok ellátása. A KIRA rendszer használata. Személyügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati adóhatóságnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű ASP rendszer ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Elhívatottság

        Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség

        Határozottság

        Pontosság

        Önálló döntési képesség

        Közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8 § 1. sz. melléklete alapján

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobos Sándor jegyző nyújt, a 06-27-563-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Acsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2683 Acsa, Kossuth út 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Személyesen: , Pest megye, 2683 Acsa, Kossuth út 83. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.acsa.hu - 2018. január 2.

Ossza meg a bejegyzést