Hirdetés
Hatósági osztályvezető - Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 01. hétfő, 18:39

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14 - hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

-Hatósági Osztály vezetése, -birtokvédelmi ügyek intézése, -társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok intézése, -közfoglalkoztatással kapcsolatos önkormányzati feladatokat intézése, -részt vesz az önkormányzati bérlakások pályázati kiírásának meghirdetésében, elbírálásában, -szakmai segítséget nyújt az osztály ügyintézőinek, -részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági Osztály vezetése; birtokvédelmi ügyek; társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos ügyek; közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Hatósági Osztály 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, felsőoktatásben szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati , jogi szakképesítés,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

         Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tamasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Egyetem, Jogi végzettség, közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga,

         Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

         Kiváló szintű stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, terhelhetősé,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes, szakmai önéletrajz; -Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i), -30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, -nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról, -közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalatról szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző nyújt, a +36-87/581-256 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/8226/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági osztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.balatonfured.hu

         Napló című napilap

Ossza meg a bejegyzést