Hirdetés
Önkormányzati tűzoltóságok személyi feltételei PDF Nyomtatás E-mail
2019. január 08. kedd, 08:30

tuzoltoAz önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet szerint az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltók látják el.

Az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó a szakmai feladatait az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó között létrejött írásos megállapodás alapján hajtja végre.

A megállapodásnak tartalmaznia kell:

 • az önkéntes szakmai tevékenység tartalmát,
 • a feladatellátás helyét,
 • a tevékenységre fordítandó időt,
 • a szakmai feladat ellátására vonatkozó képesítési és képzési minimumokat,
 • a szolgálat ellátás rendjét, juttatásait,
 • az egyenruházat viselésének rendjét, valamint
 • a megállapodás megszűnésére vonatkozó előírásokat.

Az önkormányzati tűzoltóság rajokból áll. Az önkormányzati tűzoltó beosztása szerint lehet beosztott tűzoltó vagy tisztségviselő. Az önkormányzati tűzoltóság vonatkozásában tisztségviselőnek minősül a rajparancsnok, a rajparancsnok-helyettes, a tűzoltóparancsnok-helyettes és a tűzoltóparancsnok. Az önkormányzati tűzoltóság szolgálatszervezéséről a tűzoltóparancsnok gondoskodik.

Az önkormányzati tűzoltóságok parancsnokai és a tűzoltás vezetésére jogosult állománya évente legalább két alkalommal részt vesz a területi szerv által szervezett kötelező továbbképzésen és szakmai tájékoztatón.

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint az önkormányzati tűzoltóság parancsnokát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője egyetértésével a köztestület nevezi ki.

A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet úgy határoz, hogy az önkormányzati tűzoltó éves egészségügyi alkalmassági felülvizsgálatának díját az önkormányzati tűzoltóság viseli.

Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet szerint az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó szakmai feladatainak ellátása tekintetében főfoglalkozású önkormányzati tűzoltó a tűzoltó szakmai feladatok ellátását végző, önkormányzati tűzoltósággal munkaviszonyban lévő, miniszteri rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött személy

Az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó a tűzoltó szakmai feladatokat az önkormányzati tűzoltósággal egyéb, nem munkaviszony alapján ellátó, miniszteri rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött személy.

Az önkormányzati tűzoltói feladat ellátására jelentkező személynek rendelkeznie kell 1 hónapnál nem régebbi a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálat által kiállított „alkalmas” minősítésű alkalmassági igazolással.

Az önkormányzati tűzoltó évente köteles a miniszteri rendeletben meghatározott alkalmassági vizsgálaton részt venni és az előző bekezdésben meghatározott igazolást bemutatni.

A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzett, miniszteri rendeletben meghatározott alkalmassági vizsgálatoknál a 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet 4. mellékletében foglalt szempontokat figyelembe véve jár el.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint az önkormányzati tűzoltóságok parancsnokainak, tűzoltásvezetőinek és főfoglalkozású tagjainak a készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos katasztrófavédelmi szervek tűzoltósági szakterületének tagjaival megegyező szakmai tartalmú képesítéssel kell rendelkezniük.

Az előző bekezdésben nem említett beosztásaiban lévők képesítési követelményét a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

A megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek pszichológiai alkalmasságát a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban előírt, vagy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg.

(langlovagok.hu)

Ossza meg a bejegyzést

 

Oktatás 2019

okt2019

belso kulsonemz

Hirdetés

Kiemelt témák hozzászólásai

 • Az önkormányzati köztisztviselők nek - 37.000.-fő - sztrájkolni kell, mert 11. é... Tovább...
 • Ez csak azt jelenti, hogy a közös hivatalokat fenntartó önkormányzatokn ak keves... Tovább...
 • Az 1990-es évek végén azért vezették be sok településen az ipa-t, mert azt mondt... Tovább...
 • én négy éve vagyok közmunkás egy hivatalban, nagyon nem apró-cseprő ügyekkel lát... Tovább...
 • Milyen lehetősége lesz az önkormányzatokn ak, hogy ha megszűnik ez a program? Ne... Tovább...
 • A követelés már kevés. Általános sztrájk kell, a közszolgálatban dolgozók azonna... Tovább...
 • [quote name="Laci"]Köz munka cigány munka Tovább...
 • Egyetértek, valóban kényelmes nekik, azt tapasztalom, tetszik a közmunkásoknak, ... Tovább...
 • Lehet, hogy sokan "megköveznek" azért amit most leírok, de én úgy gondolom, hogy... Tovább...
 • Ez a kis ország teljesen kettészakadt - van Budapest meg a fejlett Dunántúl, az ... Tovább...
 • Tisztelt Elnök Úr! Köszönet munkádért, de mikor fognak velünk kistelepülési veze... Tovább...
 • Hát meglátjuk, de azért erre a váltásra nem biztos, hogy büszkén emlékszik majd ... Tovább...
 • Arról miért nem beszél senki, hogy a kormányhivatalo k kormánytiszvise lői ezent... Tovább...
 • A közigazgatásban évek óta zajló átalakítások, jogszabályválto zások, létszámleé... Tovább...
 • Közmunka nem munka hely mert az ember ég alatt dolgozik . Tovább...